Den nære bydelen

På Kjeller er det kort vei til alt du liker best. En ny bydel der også den gamle flyplassen utvikles, vil åpne muligheter for helt nye og mer direkte ferdselsveier mellom Kjeller og Lillestrøm sentrum.

Bilkøene langs Fetveien er bare ett eksempel på at Kjeller og Lillestrøm sentrum trenger en mer fremtidsrettet sammenkobling. Når gjerdene til flyplassen kan tas ned, vil det bli enklere å bevege seg fritt mellom de to bydelene.

Til venstre er dagens situasjon med flyplassen som barriere. Til høyre ser vi hvordan utvikling av flyplassområdet kan koble sammen Kjeller og Lillestrøm sentrum.

Ved å anlegge nye forbindelser i rett linje fra flyplassområdet og inn til sentrum, vil du kunne komme deg fra Kjeller og til flytoget på ti minutter – med sykkel. Ved å frigjøre arealet som i dag er en lukket flystripe, kan vi etablere turveier, parkområder og nye, viktige snarveier mellom sentrum og Kjeller.

Det nye området vil ha nærkontakt både med naboene i hagebyen og miljøet i forskningsparken. Men her vil du også være tett på elvelandskapet med sine grønne naturopplevelser, både langs Nitelva og rundt badeanlegget på Sogna.

I dag velger de aller fleste å sette seg i bilen for å komme seg fra Kjeller og inn til sentrum, og må da kjøre langs den overbelastede Fetveien for å komme seg rundt dagens flystripe. En god byutvkling vil være uten slike barrierer, der sentrum og Kjeller kobles tettere på hverandre og flere kan få en enklere hverdag.

Publisert 18.02.2022 / Oppdatert 28.04.2022