Personvern når du besøker våre nettsider

Når du besøker våre nettsider kan du være trygg på at vi ivaretar og beskytter dine personopplysninger, faktisk samler vi ikke inn noen data om deg. Vi bruker hverken informasjonskapsler/cookies eller opplysninger om hvordan du bruker nettsiden vår.

Personvern når du tar kontakt med oss eller i kundeforhold

Dersom du tar kontakt med oss som kunde vil vi naturligvis lagre og behandle noe informasjon om deg for å kunne ivareta god dialog og hjelpe deg på best mulig måte. Under kan du lese mer detaljert om hvordan vi lagrer informasjon om deg, formålet og hvordan du kan ta kontakt med oss dersom du ønsker å få oversikt over hvilke opplysninger vi har lagret om deg.

Formålet:

Hovedformålet med vår innsamling, registrering og behandling av personopplysninger er å forvalte, administrere og følge opp deg som kunde, bruker og interessent på en best mulig måte.

Hvilke personopplysninger kan behandles dersom du er i kontakt med oss som kunde eller interessent?

  • Navn/etternavn

  • Adresse

  • Telefonnummer

  • E-postadresse

  • Samtykker

  • Formål ved henvendelsen

  • Meldinger du har sendt oss og vi sender deg

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Vi leverer ikke dine opplysninger til tredjepart.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er frivillig å oppgi personopplysninger til oss, du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger. Men skal vi kunne håndtere deg som kunde eller bruker av våre tjenester, og holde deg orientert om våre tjenester og produkter, har vi behov for å innhente og lagre visse opplysninger om deg.Om du benytter deg av våre bestillings – eller kontaktskjemaer lagrer vi informasjonen til hendelsen er løst. Om du blir kunde av oss lagrer vi så lenge kjøpsloven krever det.

Du eier din egen data

Det er du som eier din egen data, og derfor kan du når som helst ta kontakt med oss dersom du mener vi bryter med personvernforordningen eller om du ønsker at vi sletter opplysninger om deg, vil ha innsyn i hva slags informasjon vi har lagret om deg, eller klage.

Mener du at vi har gjort noe galt med dine personopplysninger kan du klage til Datatilsynet. Før du eventuelt kontakter Datatilsynet håper vi likevel du vil ta kontakt med oss først. Hvis vi har gjort en feil vil vi veldig gjerne rette den opp.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Aspelin Ramm Eiendom AS, ved Finansdirektør Christopher Utne, er ansvarlig for behandlingen av opplysninger som kan knyttes til deg som privatperson.

Kontaktinformasjon:

Aspelin Ramm Eiendom AS

Adresse: Postboks 389 Sentrum, 0102 Oslo

Org. nr.: 916 314 981

Christopher Utne

chu@aspelinramm.no

400 20 550