Prosjekter vi er stolte av

Vi er opptatt av å bidra positivt til byutviklingen gjennom aktive bygulv, god arkitektur, varige materialer og en helhetlig respekt for omgivelsene. Her er noen prosjekter vi er ekstra stolte av.

Vulkan

I de gamle fabrikkbyggene ved Akerselva er Vulkan blitt en oase av folkeliv og handel.

Den gamle industritomta ved Akerselva er forvandlet til en pulserende oase midt i Oslo, med mathall, boliger, skole, kontorer og serveringssteder. Vulkan ble utviklet av Aspelin Ramm og Anthon B. Nilsen, og prosjektet sto ferdig i 2014. I dag tar Vulkan daglig i mot et rikt mangfold av besøkende, fra arbeidere og studenter til turister og byens egne innbyggere. Oslo kommune ble tildelt Statens Bymiljøpris for Vulkan-området i 2012. Prosjektet mottok Oslo Venstres miljøpris for Bellonahuset i 2010, Narud Stokke Wiigs jubileumspris i 2011, Betongelementprisen for Vulkan Søndre Kvartal i 2012 og Cityprisen i 2012.

Her var Vulkan Jernstøberi i drift fra 1873 til ut på 1950-tallet.

Dagens Vulkan sto ferdig i 2013, som et nytt samlingspunkt i byen.

Union Brygge

Union Brygge i Drammen er industriområdet som ble totalt forvandlet og skapte nytt liv i elvebyen.

Union Brygge er i dag Drammens møteplass for kultur, konserter, servering, opplevelser, handel og utdanning – og eies av Aspelin Ramm (49%), Selvaag (49%) og Vedal. Dette gamle industriområdet ble av landets mest omfattende snuoperasjoner for en by, og Union Brygge har blitt et referanseprosjekt for god byutvikling. Prosjektet er bygget rundt en kjerne av kulturliv på Union Scene, med et stort mangfold av næringer, studenter, kultur og et betydelig antall boliger. Union Brygge mottok Cityprisen i 2017.

Slik så det gamle fabrikkområdet ut i 1997, like før utviklingen av Union Brygge startet.

Nye Union Brygge har siden 2011 blitt hedret med flere byggeskikkpriser.

Tjuvholmen

Tjuvholmen er et levende byrom ved Oslofjorden, med kvaliteter og aktiviteter som inviterer hele hovedstaden inn. Bydelen er en av de store brikkene i Fjordbyen Oslo. Prosjektet omfatter rundt 1000 leiligheter, 1700 arbeidsplasser, kunstmuseum, hotell og store utearealer. Det som før var et havneområde er i dag en pulserende bydel med en allsidig miks av beboere, besøkende og arbeidere.

Prosjektet består av 31 hus tegnet av 20 forskjellige arkitektkontorer, hvorav 17 er norske. Byggene er delt inn i mindre enheter for å sikre visuell diversitet. I utviklingen er kvartalenes byrom og romforløp særlig vektlagt, og Tjuvholmen er bygget som en tilnærmet bilfri bydel med fotgjengere og et attraktivt gåmiljø som høyeste prioritet.

På 1980- og 90-tallet var Tjuvholmen lagerbygg, godsterminal og kontorer.

I dag er Tjuvholmen blitt et sted mange oppsøker for mat, kunst og strandliv.