Den nye bydelen

Når Forsvarsbygg forlater Kjeller flyplass i 2026, åpner det store muligheter for Lillestrøms nye, grønne bydel.

Fly i lufta koster milliardbeløp

Etableringen av et luftfartøyvernsenter på Kjeller vil koste Lillestrøm kommune rundt 640 millioner kroner over 20 år. De samfunnsøkonomiske kostnadene beregnes til om lag 1,6 milliarder kroner, viser analysen som Lillestrøm kommune har bestilt.

5 min lesetid

Lillestrøms viktigste beslutning

Utviklingen av Kjeller flyplass er den viktigste politiske beslutningen på hundre år for Lillestrøm, mener Tore Olsen Pran.

5 min lesetid

Lanserte ny visjon for Kjellers framtid

De store verdiene i Lillestrøms framtid vil skapes rundt forsknings- og utdanningsmiljøene på Kjeller. Derfor haster det med å utvikle Kjeller til en attraktiv bydel som tiltrekker seg verdens ledende fagfolk.

8 min lesetid

Kjærlighetshistorien om Kjeller og Lillestrøm

Ela Keser vokste opp med flyplassgjerdet som nærmeste nabo. Nå tar hun mastergrad i byplanlegging og drømmer om å rive ned skillet mellom Kjeller og Lillestrøm.

4 min lesetid

Nå åpner vi Kjeller!

Når Forsvarsbygg selger Kjeller flybase og flytter ut i 2026, blir et område på størrelse med dagens Lillestrøm sentrum åpnet for helt nye muligheter. Den nye bydelen på Kjeller blir neste kapittel i den rike historien om Lillestrøm.

1 min lesetid

Sju grep for fremtidens Kjeller

Det tar mange år å utvikle en ny bydel, og det er for tidlig å si nøyaktig hvordan flyplassen kan forvandles. Men noen hovedgrep peker seg ut.

2 min lesetid

Potensialet i en gammel flyplass

Hvis Lillestrøm by kan og vil vokse, så er det åpenbart at det er på Kjeller det bør skje, mener Erling Dokk Holm, som i mange år har arbeidet med byutvikling i Norge.

4 min lesetid

Slik vil vi ta vare på historien

Den beste måten å ta vare på verneverdige bygg på, er å fylle dem med nytt innhold som viser oss de varige verdiene.

2 min lesetid

Flyplassen kommer for salg

Forsvarsbygg eier 90 prosent av flyplassområdet på Kjeller, mens Aspelin Ramm eier resten. Forsvarsbygg skal selge sin del for utvikling, mens Lillestrøm kommune legger en plan for hvordan området skal brukes i årene som kommer.

2 min lesetid

Her er kunnskapen som skaper verdier

Kjeller har et internasjonalt anerkjent kunnskapsmiljø i særklasse. Når Lillestrøm skal bygge morgendagens lokalsamfunn, må det ha rom for arbeidsplassene som hele verden har nytte av.

2 min lesetid

Nye Kjeller og den gode byen

Aspelin Ramm eier ti prosent av Kjeller flyplass, og vil bidra til å utvikle en ny bydel som blir godt sted å leve – og et sted som vil skape store verdier for Lillestrøm.

5 min lesetid

Den nære bydelen

På Kjeller er det kort vei til alt du liker best. En ny bydel der også den gamle flyplassen utvikles, vil åpne muligheter for helt nye og mer direkte ferdselsveier mellom Kjeller og Lillestrøm sentrum.

2 min lesetid