Sju grep for fremtidens Kjeller

Det tar mange år å utvikle en ny bydel, og det er for tidlig å si nøyaktig hvordan flyplassen kan forvandles. Men noen hovedgrep peker seg ut.

Disse sju hovedgrepene er forslag som viser hvordan de ulike delområdene kan utvikles på sine egne, individuelle premisser, med noen overordnede føringer som knytter det hele sammen:

  • Nytt og gammelt. Det som vernes og bevares av bebyggelse vil gi området identitet, formidle historien og ta i bruk bygningene på nye måter. Her kan nytt og gammelt forenes i et helt unikt nabolag.
  • Elvebredden. Områdene nede ved Nitelva vil bli en viktig del av den nye bydelen - og knytter byen bedre til vannet. Elvebredden kan for eksempel huse en flytende badstue, noen fiskebrygger, en natursti, spisested eller en bro til Skjetten.
  • Innovasjonsdistrikt. Det eksisterende forsknings-, undervisnings- og innovasjonsmiljøet på Kjeller nord vil fortsette å vokse med flere og bedre ferdselsårer til sentrum - noe som igjen vil øke attraktiviteten til det eksisterende kunnskapsmiljøet.
  • Badelivet. Ved å skape flere adkomstmuligheter og og gjøre områdene rundt våtmarkene ved Nitelva og Nebbursvollen friluftsbad mer attraktive, vil dagens badeanlegg kunne styrkes.
  • Nye bygg. Området vil styrkes gjennom ny bebyggelse, nye møteplasser, og ikke minst nye ferdselsårer opp mot kunnskapsbedriftene.
  • Sentrum møter Kjeller. Området der Storgata og sentrumsområdet møter den tidligere flystripen, vil bli et viktig koblingspunkt – og ikke minst et sted som tydeliggjør den nye identiteten til den nye bydelen.
  • De unges boltreplasser. En klynge av utdanningsinstitusjoner i randsonen av hagebyen huser i dag både skoler og idrettsanlegg. Disse vil kunne få dekket fremtidig plassbehov når perimetersikringen til flyplassen forsvinner og området på nordsiden kan brukes som lekeplass og friområde. I tillegg vil nye ferdselsårer kunne tilrettelegge for synergier med forskningsmiljøet som et helhetlig kunnskapsområde.
Publisert 09.03.2022 / Oppdatert 28.04.2022