Lanserte ny visjon for Kjellers framtid

De store verdiene i Lillestrøms framtid vil skapes rundt forsknings- og utdanningsmiljøene på Kjeller. Derfor haster det med å utvikle Kjeller til en attraktiv bydel som tiltrekker seg verdens ledende fagfolk.

Dette var hovedsignalet da Kjeller Områdeforum lanserte sin nye visjon for framtidens Kjeller i et fullstappet lokale på Nitja i Lillestrøm, foran et publikum med både ordfører og varaordfører til stede.

Den politiske ledelsen ble også utfordret av fagfolk som etterlyste en offensiv by- og næringsutviklingspolitikk for å realisere mulighetene som ligger på Kjeller.

Fra panelsamtalen under lanseringen: Fra venstre Daniel Ras-Vidal (Kjeller Innovasjon), Nils Morten Huseby (IFE), Christine Wergeland Sørbye (Oslo Science City), Tore Olsen Pran (lokalpatriot, tidligere leder i Kunnskapsbyen Lillestrøm), Maria Hoff (næringssjef Lillestrøm kommune) og ordstyrer Erik Aasheim.

Visjonen for utviklingen av Kjeller er utformet av de tre arkitektkontorene Dark Arkitekter, Grape Architects og A-Lab, på oppdrag fra flere av de ledende aktørene på Kjeller: Institutt for Energiteknikk (IFE) og Forsvarsbygg samt eiendomsselskapene SBB Norden og Aspelin Ramm.

Her er arkitektene som har ledet arbeidet med visjonen på vegne av Kjeller Områdeforum: Fra venstre Marianne Beck (A-Lab), Esbörn Kjell (Dark) og Isabel Ruiz Lopez (Grape).

Visjonen er at Kjeller skal være en del av et større innovasjonsdistrikt og fortsette å være en motor for nærings- og samfunnsutvikling og skape nye arbeidsplasser i Lillestrøm.

Her er en skisse som viser et eksempel på hvordan dagens flyplass kan bli en helt ny bydel på Kjeller, der flere de historiske byggene tas i bruk på nye måter. Illustrasjon: Dark Arkitekter / Grape Architects / A-Lab.

Noen av de konkrete målene i visjonen:

  • Innovasjonsdistrikt: Å styrke og samle de allerede unike miljøene innen utdanning, forskning og næringsliv gjennom å utvikle et nytt innovasjonsdistrikt på Romerike

  • Løft for læring: Å knytte utdanningsmiljøene på Kjeller tettere på forskningen og fremtidsteknologier for å løfte det norske fagmiljøet innen grønn teknologiutvikling

  • Videreutvikle forskningsparken: Å realisere en ambisiøs satsing på en innovativ forskningspark på Kjeller, der det første bygget ved IFE planlegges ferdig i allerede i 2024

  • Ny bydel: Å skape en ny bydel som blir attraktiv for de høyt utdannede forskerne og teknologene som Kjeller konkurrerer med internasjonale fagmiljøer om å få tak i

  • Flere veier til sentrum: Å utvikle flyplassen til en åpen bydel med småbyens kvaliteter og direkte forbindelser rett over den gamle flystripa og inn til Lillestrøm sentrum

  • Mer mangfoldig tilbud: Å sørge for at boliger, studentliv, kultur, idrett og natur veves sammen med Kjellers unike forskningsbedrifter og kunnskapsmiljø til en nær, grønn bydel

Kjeller Områdeforum | Visjonsfilm

Visjonen ble også presentert i en egen film, som forklarer bakgrunn og hovedgrep.

Ber politikerne sette fart

Daniel Ras-Vidal er CEO i Kjeller Innovasjon, og pekte i panelsamtalen på at det kreves store løft og klar politisk vilje for å realisere visjonen om et nytt innovasjonsdistrikt og en ny bydel på Kjeller:

- Vi har ikke et godt nok økosystem i dag, tross de beste muligheter. Vi mangler kapital og vi trenger et mer dynamisk næringsliv som kan absorbere alt det smarte som utvikles på Kjeller. Politikkens viktigste oppgave er å drive nærings- og samfunnsutvikling, men i dag er vi for tilbakelent. Nå må vi sette fart, understreket Ras-Vidal.

- Lillestrøm by blir bedre for hver dag, men vi har flere utfordringer – ikke minst når det gjelder infrastruktur og transport. Får vi fjernet den barrieren som flyplassen utgjør, så får vi gjort mye med dette. Gode intensjoner er ikke nok hvis vi skal komme fra mulighet til virkelighet.

Kjeller-utbygging også viktig for Oslo

Christine Wergeland Sørbye er administrerende direktør i Oslo Science City, og bidro også på lanseringen i Lillestrøm ved å dele erfaringer fra etableringen i 2019 og utviklingen av innovasjonsdistriktet.

Mange hadde tatt turen til Nitja for å se visjonene for by- og næringsutvikling på Kjeller, og lære av erfaringene fra Oslo Science City – her presentert ved administrerende direktør Christine Wergeland Sørbye.

– Vår erfaring er at det er avgjørende viktig å ha en kommune som virkelig vil dette, og som bidrar aktivt for å sikre at satsingen lykkes. Ikke minst fordi en god byutvikling som støtter kunnskapsmiljøene og bidrar til et levende område, også tiltrekker de beste talentene. For oss i Oslo Science City er satsingen på Kjeller viktig, siden kunnskapsmiljøene allerede har sterke bånd og samarbeider godt. Vi utfyller hverandre.

Sørbye understreker at satsingen på Kjeller også betyr mye for innovasjonsdistriktet i Oslo. Med sine 300 oppstartsbedrifter, 7500 forskere og 30 000 studenter i områdene rundt Majorstuen, Marienlyst, Blindern, Gaustad, Ullevål og Campus Radiumhospitalet, er Oslo Science City allerede en stor aktør med ambisjoner om å skape tusenvis av nye, bærekraftige arbeidsplasser.

– Målet må være å styrke oss i Norge slik at vi kan ta tydelige internasjonale posisjoner, understreket Sørbye.

IFE: Vi konkurrerer internasjonalt om talentene

IFEs direktør Nils Morten Huseby var også tydelig på at Kjeller konkurrerer med verdens fremste forskningsmiljøer, og at et nytt innovasjonsdistrikt på Romerike ser Oslo som en strategisk partner mer enn en konkurrent:

Nils Morten Huseby fra IFE la vekt på Kjellers unike forskningsmiljø, og hvordan det kan bidra til å løfte både et nytt Romerike Innovasjonsdistrikt og de nasjonale kunnskapsnettverkene.

– Vi har allerede et unikt kunnskapsmiljø med 1700 forskere og 3500 studenter på Kjeller, og vi har muligheter til å bidra med tung infrastruktur og plasskrevende laboratorier som ikke kan plasseres midt i Oslo. Vi har mange styrker som utfyller hverandre, og som er viktige i en global konkurranse.

Tore Olsen Pran bor på Kjeller og deltok i panelsamtalen som lokalpatriot og en engasjert samfunnsdebattant. Han har også bakgrunn som initiativtaker og tidligere leder for Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Verdiskaping viktigere enn fly i lufta

– Flyplassen på Kjeller har tjent området veldig bra, men nå er den tid over. Nå må beslutningstakerne på Lillestrøm løfte blikket hundre år fram i tid. Hvordan skal vi skape nye verdier her, som vi kan leve av i framtida? Hvilke muligheter skal kommende generasjoner se at vi realiserte på 2020-tallet? Var det veteranfly, eller var det byutvikling, spurte Pran – og pekte på at Lillestrøm nå er ett av Nordens raskest voksende områder.

Ordfører Jørgen Vik (nr to fra høyre) var til stede på lanseringen, her i samtale med Nils Morten Huseby (IFE), Christine Wergeland Sørbye (Oslo Science City) og Tore Olsen Pran fra Kjeller.

– Kunnskap er vår innsatsfaktor nummer én for framtidas verdiskaping på Lillestrøm, og da må vi gjøre dette området til et attraktivt sted å bo og jobbe for de beste hodene. Oslo har vokst på dette, men her har det stått ganske stille lenge. Derfor er dette et svært viktig politisk spørsmål. Det krever en stor politisk innsats for å gi dette området et løft nå.

Tore Olsen Pran høstet applaus for sine forslag om å sette Kjeller på kartet med ambisøse grep for å skape felles møteplasser.

– Det er mange brikker som må på plass i puslespillet, men en viktig en handler om å skape arenaer og møteplasser der miljøer kan samles og kobles tettere på hverandre. Se for eksempel på hva Arendal har gjort innen politikken: De skapte Arendalsuka. Jeg mener Kjeller bør etablere Vitenskapsuka etter samme mal!

Trond Eliassen er seksjonssjef for salg og eiendomsutvikling i Forsvarsbygg, som nå planlegger salg av flyplass-eiendommen på Kjeller.

Publisert 12.05.2022