Lillestrøms viktigste beslutning

Utviklingen av Kjeller flyplass er den viktigste politiske beslutningen på hundre år for Lillestrøm, mener Tore Olsen Pran.

Denne teksten ble opprinnelig publisert som et innlegg på Tore Olsen Prans private Facebook-side, og deles her uendret med tillatelse. Pran bor selv på Kjeller, var sentral i etableringen av Kunnskapsbyen Lillestrøm i 1999 – og har lang erfaring med byutvikling, eiendom og næringspolitikk. Olsen Pran har lang erfaring fra lederjobber i privat og offentlig sektor. Han er i dag bydelsdirektør for bydel Gamle Oslo. Facebookinnlegget er utrykk for hans private og lokale engasjement og er ikke knyttet til hans lederjobb.

Politikerne i Lillestrøm kommune skal i det nærmeste fatte en beslutning om bruken av Kjeller flyplass. Flyplassen på Kjeller har tjent vårt lokalsamfunn godt i mer enn 100 år, men valget som nå skal gjøres skal sikre samfunnet god og bærekraftig utvikling de neste 100 årene.

Hva vil tjene oss best? Fortsatt flyplass, med begrenset byutvikling, eller full byutvikling på egne premisser? Hva vil de kommende generasjoner ha mest nytte av og hva vil byen Lillestrøm ha behov for?

Norge vil år 2100 ha ca. 6,5 millioner innbyggere. Urbaniseringen vil fortsette og det sentrale Østlandet vil få den største delen av denne veksten. Lillestrøm by er utpekt som knutepunkt for byveksten på det sentrale Østlandet og innbyggertallet vil trolig mangedoble seg de kommende 100 årene. Miljømessig vil en videre utvikling i vårt område være svært bærekraftig. Storsamfunnet har allerede gjennomført enorme investeringer innenfor jernbane, veier og flyplass i vårt nærområde. Nærheten til hovedstaden og hovedflyplassen er unik.

Kjeller-området representerer en historisk anledning til å skape et fremtidsrettet og bærekraftig vekstområde som både kan gi arbeidsplasser og gode bomiljøer.

Tore Olsen Pran

Kjeller-området representerer en historisk anledning til å skape et fremtidsrettet og bærekraftig vekstområde som både kan gi arbeidsplasser og gode bomiljøer. Områdets plassering tett inn til bykjernen er unik, selv i en internasjonal sammenheng.

Romeriksregionen har et stort behov for kunnskapsintensive og godt betalte arbeidsplasser. Kommunene trenger skatteinntekter for å sikre velferdstjenestene til befolkningen. Lillestrøm som bysenter, og vertskap for teknologimiljøene på Kjeller, er det største fortrinnet vi har på Romerike for å kunne konkurrere både om bedrifter og høyt utdannet arbeidskraft.

Ikke mulig å kombinere flyplass og byutvikling

Det vil ikke være mulig å kombinere en operativ flyplass, selv med veteranfly, med en etablering av en levende ny bydel og moderne byutvikling. Beslag på areal, risiko ved uhell, støy og miljøutfordringene vil bli for store. Fortsatt flyplass på Kjeller, uavhengig av størrelse, vil være definerende for utviklingen av området.

Fortsatt flyplass, med redusert byveksmulighet, vil også skape økt press på andre områder i Lillestrøm. Hagebyen, både på Volla og Vigernes, må trolig ta en større del av veksten med ytterligere fortetting og høyhus. Etter mitt syn må premissene for en fremtidig bruk av Kjellerområdet defineres av hva som er best for byutviklingen og hvordan understøtte sentrumsutviklingen i Lillestrøm.

Tilrettelegging av moderne arbeidsplasser, vitalisering av teknologimiljøet på Kjeller og sammenhengende byutvikling mellom Lillestrøm sentrum og Kjeller må være førende. Viktighet av fortsatt flyplass på Kjeller taper dessverre i en slik sammenheng.

Kjeller har en stolt historie som det er viktig å ta vare på. Det er mulig uten en operativ flyplass. Gjennom kreativ arkitektonisk utforming, bruk av ulike kulturelle uttrykk og modere teknologi vil historien kunne ivaretas på en god måte. Veteranfly i luften i ny og ne er ikke viktig nok.

Dersom politikerne sier ja til å bevare flyplassen må de være klar over hva de sier nei til. På vegne av flere generasjoner sier de nei til å skape vekst og milliardinntekter som skal finansiere fremtidige kommunale tjenester.

Tore Olsen Pran

Dersom politikerne sier ja til å bevare flyplassen må de være klar over hva de sier nei til. På vegne av flere generasjoner sier de nei til å skape vekst og milliardinntekter som skal finansiere fremtidige kommunale tjenester. Lillestrøm kommune sliter i dag med en krevende økonomi og har betydelig utfordringer i konkurransen med Oslo og andre nærliggende kommuner i å tiltrekke seg kompetanse og nytt næringsliv.

Kjeller-området med dets historie, unike plassering og nærhet til verdensledende forskningsinstitusjoner representerer kanskje det sterkeste fortrinnet kommunen har for å skape vekst.

En ny bydel som setter Lillestrøm på kartet

En ny moderne bydel basert på fornybare og bærekraftige løsninger kan bli en magnet for unge og gamle, etablerte og nye bedrifter, mennesker som ønsker å bidra til å skape et fremtidsrettet felleskap.

En byutvikling på Kjeller kan skape interesse både nasjonalt og internasjonalt. Det vil stimulere investeringer, kreativitet og sette Lillestrøm på kartet som et attraktivt sted å være. Vi snakker om boliger for mange tusen nye innbyggere, nye bedrifter og nye kulturelle tilbud. Kjeller har vært kjent for teknologi og nyskapning.

Den fortellingen kan fortsette med et kapittel om den mest moderne og miljøvennlige byutviklingen i verden. Norge trenger å vise verden hvordan vi kan drive bærekraftig og miljøvennlig byutvikling. Hva kan vi som nasjon vise frem av moderne miljøteknologi, effektive energisystemer og nye transportløsninger? Vi hadde verdensutstillingen i Oslo i 1914. Hva med ny verdensutstilling på Kjeller i 2034?

Historien kan ikke ødelegge for fremtiden

Vi kan ikke la denne muligheten ga tapt fordi mange har sterke følelser knyttet til historien. Flyplassen har bidratt til å skape identitet, men det avgjørende for folks tilhørighet til sitt lokalmiljø er dets evne til å tilby gode arbeidsplasser, godt oppvekstmiljø og gode velferdstjenester.

Våre politikere skal avveie ulike interesser. Ved å løfte blikket langt frem er valget ikke så vanskelig. God og bærekraftig samfunnsutvikling og interessene til fremtidige generasjoner trumfer særinteressene. Det kan være interessant å se mot Oslo og etableringen av Fjordbyen. Hvor mange savner Akers mekaniske verksted, havneområdene med kontainere og trafikkmaskinen foran rådhuset?

Publisert 13.05.2022 / Oppdatert 18.05.2022