Nå åpner vi Kjeller!

Når Forsvarsbygg selger Kjeller flybase og flytter ut i 2026, blir et område på størrelse med dagens Lillestrøm sentrum åpnet for helt nye muligheter. Den nye bydelen på Kjeller blir neste kapittel i den rike historien om Lillestrøm.


Lillestrøm er en regionby i kraftig vekst, midt mellom hovedstaden og hovedflyplassen. Morgendagens Lillestrøm blir et sted hvor enda flere vil bo, studere og jobbe – og Kjeller har plass til alle.

Her har vi allerede kunnskapsbedrifter og innovasjonsmiljøer i verdensklasse, og grønne omgivelser for mange nye hjem og nye arbeidsplasser. Kjeller har lenge har vært markert som et prioritert vekstområde i kommunens egne arealplaner. Basert på Lillestrøms egne anslag på volum i fremtidige utviklingsscenarier, viste en samfunnsøkonomisk analyse i 2020 at det gamle flyplassområdet kan gi 4 500 nye arbeidsplasser og skape verdier for 1.3 milliarder årlig.

Kjeller bydel vil ha plass for alle, og blir dessuten en mangfoldig og livskraftig bydel med enklere veier til og fra sentrum – tett på det grønne elvelandskapet. Her vil det skapes en urban og naturnær bydel for næring, boliger, studenter, kultur og idrett, der også Kjellers unike forskningsbedrifter får rom til å vokse og bygge fremtidens pionérprosjekter.

Kjeller er allerede et internasjonalt kraftsentrum for forskning og utvikling, med en historie full av banebrytende innovasjoner som har bidratt til å bygge landet. Nå kan vi bygge videre på historien og gjøre morgendagens Lillestrøm til et sted som gir oss enda mer å være stolte av.

Publisert 10.03.2022 / Oppdatert 12.05.2022