Nye Kjeller og den gode byen

Aspelin Ramm eier ti prosent av Kjeller flyplass, og vil bidra til å utvikle en ny bydel som blir godt sted å leve – og et sted som vil skape store verdier for Lillestrøm.

Kenneth Dahlgren, sjef for byutvikling, bærekraft og samfunn i Aspelin Ramm

Den gode byen er ikke noe som oppstår tilfeldig. Den gode byen er resultatet av helhetlig planlegging, samarbeid mellom aktører på både privat og offentlig side, og en omtanke for de menneskelige kvalitetene som gjør livet godt å leve nettopp her.

Denne omtanken må gjelde alt som inngår i en god byutvikling. Det handler om god design og gode materialer som skaper gode boliger, om spennende næringsarealer og inspirerende gater og plasser for aktivitet og sosiale møter.

Dette betyr at byutvikling, dersom vi skal gjøre det riktig, ikke kan gjøres ut fra en tanke om at hvert bygg kun skal være godt nok i seg selv. Hvert bygg må i stedet tilpasses en sammenheng, svare på lokale behov og ønsker, samt stå i bevisst forhold til sine omgivelser og andre bygg. Den gode byen bryr seg ikke om juridiske tomtegrenser, den gode byen handler om samarbeid og fellesskap.

Den gode byen bryr seg ikke om juridiske tomtegrenser, den gode byen handler om samarbeid og fellesskap.

Kenneth Dahlgren

Aspelin Ramm Eiendom AS er en aktør som velger sine prosjekter med omhu, som lar seg engasjere av muligheter for å tilføre en merverdi, skape noe flott der det trengs og noe nytt der tiden er moden for endring. Det sentrale for oss er å utvikle gode, bærekraftige områder der kvalitet og å gi noe tilbake til nærmiljøet er vel så viktig som hvor mange kvadratmeter som bygges.

Samfunnets behov endrer seg imidlertid kontinuerlig. Derfor utvikler Aspelin Ramm hovedsaklig for å bli værende og å drifte, for å ta vare på og jobbe aktivt sammen med leietakere, beboere, brukere, naboer og andre for å kontinuerlig skape den gode byen.

Tidligere utviklingsprosjekter, som vi fremdeles forvalter høyst aktivt – som for eksempel Mathallen og Tjuvholmen i Oslo og Union brygge i Drammen – mener vi er gode eksempler på det. Vi ønsker å jobbe aktivt med å skape den gode byen sammen med de som lever og jobber der, hver eneste dag.

På Kjeller finner vi historie og framtid i en spennende sammenheng

Kenneth Dahlgren

Med dette bakteppet er det enkelt å sette ord på hvorfor Aspelin Ramm ønsker å bidra til å utvikle Kjeller. På Kjeller finner vi historie og framtid i en spennende sammenheng; kulturminner fra flyhistorien og innovasjonsmiljøet i forskningsparken, konsentrert i et naturlig vekstområde for Lillestrøm by.

Dette er kvaliteter Aspelin Ramm verdsetter, og som vi ønsker å ta vare på, styrke og supplere med nye kvaliteter.

Dette handler om å ivareta forsknings- og innovasjonsmiljøet, og tilføre rom der de kan vokse og knytte til seg nye virksomheter som kan tilføre nye arbeidsplasser og verdier i kunnskapsclusteret. Det handler om å legge til rette for viktige og gode tilbud i tilknytning til dette – som steder å møtes, drikke kaffe, være aktive, trene, spise en bedre middag.

Det handler om å legge til rette for attraktive boliger som kan fylle etterspørselen i kommunen, som kan inspirere de som jobber på Kjeller til å også bo der. Om å legge til rette for offentlige rom og grønne kvaliteter, steder der unge kan bedrive idrett og annen aktivitet, der det er mulighet for rekreasjon og å møtes.

Vi vil bidra til at Nye Kjeller blir en miljøvennlig bydel i Lillestrøm

Kenneth Dahlgren

I tillegg har Aspelin Ramm høye ambisjoner om å styrke kommunens satsing på bærekraftig utvikling. Vi vil bidra til at Nye Kjeller blir en miljøvennlig bydel i Lillestrøm, som i stadig større grad markerer seg som en viktig by i regionen, og støtte oppunder en utvikling som oppfordrer til miljøvennlig livsstil. Det handler om globale mål og lokale løsninger.

Eiendomsutvikling handler om samfunnsutvikling, og er selvsagt ikke noe én aktør kan forvalte alene tomt for tomt. Dette er et viktig prinsipp for Aspelin Ramm. Samfunnsutvikling forutsetter samarbeid. Og det er nettopp derfor vi har laget et eget miljø- og kvalitetsprogram for Nye Kjeller.

Gjennom å vise fram vår visjon, våre mål og våre ideer, og dele resultatene av forskjellige utredninger vi gjennomfører, ønsker vi å invitere alle interesserte og aktuelle parter til å samarbeide og tenke høyt med oss om hvordan denne nye delen av byen skal være i framtiden.

Dette gjelder kommunen og offentlige instanser, men også private aktører, næringsdrivende, beboere og frivilligheten.

En ny bydel på Kjeller kan tilføre morgendagens Lillestrøm store verdier og kvaliteter

Kenneth Dahlgren

Vi tror en ny bydel på Kjeller kan tilføre morgendagens Lillestrøm store verdier og kvaliteter, som ivaretar innovasjonsmiljøets behov for å vokse og tilby attraktive arbeidsplasser, men som også kan bli et godt sted å leve, sted å leke, sted å være. Vi håper du som besøker denne nettsiden ønsker å samarbeide med oss for å realisere denne visjonen.

Publisert 28.02.2022 / Oppdatert 28.04.2022